Menu Zamknij

§ 1. Kto jest Administratorem danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Marta Alicja Szymczak Trzecia Strona Medalu z siedzibą w 92-540 Łódź, ul. Beli Bartoka nr 43, lok. 35, wpisana w tym charakterze do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej w Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 9820255117, REGON: 100696599.

§ 2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: kontakt@martaszymczak.com

§ 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych, rodzaj danych jakie przetwarzam i sposób ich pozyskania

Obsługa konta użytkownika

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta: adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W sytuacji, gdy ktoś inny kupuje dla Ciebie dostęp do mojej platformy (np. Twój pracodawca), Twoje konto użytkownika może zostać wygenerowanie automatycznie, abyś miał/a dostęp do zawartości naszej platformy.

W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane, które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu. W ramach edycji danych konta możesz również ustawić swój awatar, np. zdjęcie profilowe obejmujące wizerunek.

Ponadto nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika.

W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane nam w związku z rejestracją konta użytkownika. Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Realizacja zamówienia i obsługa umowy

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji: adres e-mail, imię i nazwisko, dane do faktury.

Ponadto system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie.

Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina pobrania (w przypadku treści cyfrowych).

W związku z zawarciem umowy przetwarzam Twoje dane osobowe także po to, aby wykonać świadczenia przewidziane w umowie, jaka została zawarta. Zakres tych danych zależy od tego, które dane osobowe są potrzebne do wykonania umowy.

W sytuacji, gdy otrzymuję Twoje dane w ramach wykonywania Umowy np. od podmiotu, który Cię zatrudnia, opieram taki proces przetwarzania danych na prawnie uzasadnionym interesie, jaki w tym przypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi zawartej umowy. W takim przypadku mogę przetwarzać Twoje dane identyfikujące oraz dane kontaktowe.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO

Obsługa newslettera

Zapisując się do newslettera, przekazujesz swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Ponadto system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych.

Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy, opieram się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, lub po prostu kontaktując się ze mną.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Działalność marketingowa i remarketingowa

Oprócz wysyłki newslettera mogę realizować także inne działania marketingowe oraz remarketingowe, które będą służyły popularyzowaniu moich towarów wśród odbiorców i poszukiwaniu nowych klientów. Rodzaj danych, jakie będę przetwarzać, zależy od charakteru podejmowanych przeze mnie działań marketingowych lub remarketingowych.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji działalności marketingowej będzie albo mój prawnie uzasadniony interes, albo Twoja zgoda — w zależności od rodzaju działalności marketingowej, jaką będę podejmować.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO

Kontrola porzuconych koszyków

W ramach mojej platformy zaimplementowałam mechanizmy, które umożliwiają mi weryfikację, czy klient porzucił koszyk, a jeżeli tak, to na jakim etapie procesu zakupowego, przy jakiej kwocie itp. Po stwierdzeniu, że mam do czynienia z porzuconym koszykiem, mogę podejmować działania przypominające o dokończeniu zakupu, np. poprzez wysłanie e-maila przypominającego.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zarządzania porzuconymi koszykami jest mój prawnie uzasadniony interes, jaki w tym przypadku stanowi potrzeba zwiększenia efektywnej sprzedaży.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Udostępnianie danych moim partnerom

Dodając komentarz (ocenę), musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz (ocenę).

System komentarzy (ocen) może być obsługiwany przez zewnętrznych dostawców. W takiej sytuacji korzystanie z systemu komentarzy (ocen) podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy.

Dodany przez Ciebie komentarz (opinia) wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach ustawień może być widoczny na stronie.

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przeze mnie narzędziom.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zarządzania porzuconymi koszykami jest mój prawnie uzasadniony interes, jaki w tym przypadku stanowi budowanie wiarygodności mojej platformy.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Obsługa korespondencji

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W tym przypadku opieram się w tym zakresie na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu możliwości kontaktu.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych

W związku z wykonywaniem umowy realizuję także rozmaite obowiązki podatkowe i księgowe, w szczególności w postaci wystawienia faktury, włączenia faktury do mojej dokumentacji księgowej, przechowywania dokumentacji itp.

Aby wystawić fakturę, przetwarzam między innymi takie dane, jak imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP. Podanie danych wymaganych prawem podatkowych jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z odpowiednimi przepisami krajowego prawa podatkowego

Tworzenie archiwum

Na potrzeby mojej działalności mogę tworzyć archiwa: zarówno w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej. Do archiwów trafiają wszelkie dane osobowe, które przetwarzałam w związku z Tobą, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, jakie dane do mnie trafiły. W tym przypadku opieram się w tym zakresie na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na porządkowaniu i organizowaniu nośników danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Spory prawne lub dochodzenie roszczeń

Korzystanie z mojej strony internetowej, jak również zawarcie umowy ze mną, może rodzić w przyszłości określone roszczenia po mojej lub Twojej stronie. W związku z tym jestem uprawniona do przetwarzania danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu mogę przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie. W tym przypadku opieram się w tym zakresie na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie moich interesów.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Tworzenie grup odbiorców na Facebooku

Twój adres e-mail przechowywany w bazie newsletterowej lub w bazie platformy może zostać przesłany do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail.

Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do serwisu Facebook w celu utworzenia grupy odbiorców. Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwis Facebook.

Facebook nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.

Facebook wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników Facebooka tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

Stworzenie grupy odbiorców reklam na Facebooku z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi mój prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest realizacja moich celów marketingowych.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Obsługa mediów społecznościowych

Jeżeli obserwujesz moje profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzę Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzam te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes.

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie ode mnie, usługi drogą elektroniczną.

Analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych

Prowadzę działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi analitycznych mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.

 Z poziomu narzędzi mam wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przeze mnie narzędziom.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Zapewnienie funkcjonowania odtwarzaczy multimedialnych, wtyczek społecznościowych oraz komentarzy z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych

Osadzam na stronie nagrania wideo z zewnętrznych serwisów, korzystam z wtyczek społecznościowych oraz systemu obsługi komentarzy. Wszystkie te narzędzia przetwarzają Informacje Anonimowe. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, który polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na stronie – odtwarzacza, wtyczek społecznościowych, systemu komentarzy.

Z poziomu narzędzi nie mam wglądu do innych informacji, ponadto informacje te nie są mi do niczego przydatne– Informacje Anonimowe są przetwarzane wyłącznie po to, żeby mogły działać odtwarzacze multimedialne, komentarze i wtyczki społecznościowe.

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej narzędziom, które używam.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

Jako administrator danych osobowych jestem zobowiązana do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym mogę przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do wykonaniach tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego żądania dotyczącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są mi potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania RODO.

Ponadto w tym przypadku opieram się także na moim prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zabezpieczeniu danych koniecznych do wykazania rozliczalności.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

§ 4. Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z kontem użytkownika będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta użytkownika;
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zamówień i zawartą umową będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy;
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem na Newsletter będą przetwarzane przeze mnie przez okres funkcjonowania Newslettera lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili. Dane osób, które wypisały się z Newslettera będą następnie przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wysyłaniem Newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia zgody na otrzymywanie Newslettera i chwili jej cofnięcia.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem komentarza w Serwisie będą przetwarzane przeze mnie przez czas dostępności komentarza w Internecie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę na umieszczenie komentarza/zażądasz jego usunięcia. Pamiętaj, że swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem ze mną, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przeze mnie przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na mój prawnie uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” przez Ciebie mojego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook) oraz dane osobowe, które mi przekazujesz w inny sposób na portalu społecznościowym (jeśli np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.) będą przetwarzane przeze mnie przez okres istnienia fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym. W każdej chwili możesz odkliknąć opcję „Lubię to”, „Obserwuj”, usunąć komentarz, wpis, opinię lub inne interakcje, w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady odnoszące się do strony/fanpage’a ustalam ja, jako Administrator Danych Osobowych, a zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Możesz usunąć swoje dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem danego portalu.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane przez mnie do upływu okresu przedawnienia.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na mnie obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przeze mnie przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z Obowiązkiem podatkowym i księgowym będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego, najczęściej 5 lat od zakończenia roku podatkowego
 • Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Platformą będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.
 • Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane przeze mnie do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

§ 5. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzystam świadcząc usługi na Twoją rzecz. Dostęp do Twoich danych mogą więc mieć:

 • hostingodawca – w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny;
 • dostawca systemu do wysyłki Newslettera i pozostałych maili – w zakresie danych gromadzonych w systemie służącym do wysyłki;
 • podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne, informatyczne, księgowe, prawne, pozostali podwykonawcy (np. osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne), którzy uzyskują dostęp do Twoich danych, jeżeli dostęp taki jest konieczny dla wypełnienia przez nich w sposób prawidłowy powierzonych im zadań
 • Jednocześnie informuję Cię, że przekazywanie przez mnie danych następuję na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa.
 • W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja).

§ 6. Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazuję Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Korzystam jednak z różnych usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy, które mają swoją siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google). W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na Twój temat, Twoje dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza EOG. Jednak dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

§ 7. Jakie uprawnienia zgodnie z RODO przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie mam podstaw do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie);
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyślij mi maila na adres e-mail: kontakt@martaszymczak.com Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • sprzeciw „marketingowy” – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Twoje dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie.
 • sprzeciw z uwagi na Twoją szczególną sytuację – w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać mi Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę wówczas przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawa przetwarzania przeze mnie danych jest nadrzędna wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyżej wskazane zasady to Twoje uprawnienia wynikające z art. 16–21 RODO. Te uprawnienia nie mają jednak charakteru bezwzględnego i nie będą Ci przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) i jest to uprawnienie, które przysługuje Ci zawsze.

§ 8. Czy korzystam z profilowania lub czy podejmuję w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Korzystam wprawdzie z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują w żaden sposób Twojej sytuacji jako klienta, w tym nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz ze mną zawrzeć.

Korzystając z określonych narzędzi mogę kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy, jednak nie wpływa to na Ciebie w żaden istotny sposób i nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

§ 9. Polityka plików cookies

Moja strona, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły związane z używaniem przez mój Serwis plików cookies znajdują się poniżej.

Czym są pliki cookies

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Platformy, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Platformy stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Platformy przez czas określony w parametrach plików cookies. Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z Twojego komputera. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników. Więcej informacji o cookies znajdziesz pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie,  https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Na jakiej zasadzie korzystam z plików cookies

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlam Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Jak możesz zarządzać plikami cookies

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Daję Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony internetowej. Zaimplementowałam specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na mojej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Jaki jest cel wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie, obsługa form newsletterowych itp.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

Z jakich plików cookies podmiotów trzecich korzystam

Google Analytics

W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) Platforma korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Firma Google uzyskała certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001, który obejmuje różne usługi Google, w tym Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są co do zasady gromadzone dane, które pozwalają zidentyfikować Użytkownika. W ramach tej usługi mogą być zbierane dane dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, liczby Użytkowników odwiedzających Platformę, czasu wizyt Użytkownika w Serwisie, przeglądanych podstron, płci, przedziału wieku, aktywności w sieci, skuteczności kampanii marketingowych itp. Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa danych oraz postępowania z danymi w Google Analytics znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Istnieje również możliwość zablokowania działania Google Analytics przez Użytkownika. Pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki, który blokuje działanie Google Analytics. Pod adresem: https://policies.google.com/privacy znajdziesz Politykę prywatności Google.

Pliki cookies narzędzi społecznościowych

W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Platformy za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Platforma wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez następujące serwisy społecznościowe: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN), gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, itp. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika, tj. identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina, jednak informacje te nie są mi przekazywane. Pliki cookies pozostawione przez wtyczkę Facebooka lub inne podmioty trzecie mogą być aplikowane w urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta wchodząc na stronę i mogą być kojarzone z danymi, które są gromadzone w portalu Facebook. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy te pozyskiwały informacje dotyczące jego wizyt na stronie, powinien wylogować się z nich przed wejściem na moją stronę. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się w ich politykach prywatności.

MailerLite

Na mojej stronie osadzone są formularze newsletterowe MailerLite, za pomocą których możesz zapisać się do newslettera lub wypełnić formularz na organizowane przeze mnie wydarzenie. Formy obsługiwane są przez MailerLite Limited.

Formularze newsletterowe wykorzystują technologię plików cookies do prawidłowego funkcjonowania. MailerLite deklaruje, że informacje gromadzone w plikach cookies związanych z formami newsletterowymi nie są wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu niż prawidłowa obsługa form newsletterowych oraz budowanie statystyk związanych z funkcjonowaniem formularzy newsletterowych.

§ 10. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością

Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery; 
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies;
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej;
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com; 
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu mojej strony;
 • Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;
 • Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/;
 • Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings;

§ 11. Czy śledzę Twoje zachowania podejmowane w ramach mojej strony internetowej?

Tak, korzystam z narzędzi zewnętrznych dostawców, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na mojej stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w § 9 Polityka Plików cookies.

§ 12. Zmiany Polityki prywatności

Mogę zmieniać Politykę prywatność, w szczególności z uwagi na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeśli tak się stanie, a jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie Polityki prywatności poinformuję Cie mailowo. Wszystkie archiwalne wersje Polityki prywatności linkuje poniżej.